CHIRON INTEGRATED HEALTHCARE APPROACH FOR HOME, MOBILE AND CLINICAL ENVIRONMENTS

Slovenščina

CHIRON: upravljanje zdravja osredotočeno na posameznika:

celostni pristop za domače, mobilno in klinično okolje
(JU ARTEMIS, Sporazum o dodelitvi sredstev # 2009-1-100228)

CHIRON je evropski raziskovalni projekt, ki ga sofinancira organizacija ARTEMIS, razpis 2009 – podprogram ASP2: zdravstvena oskrba osredotočena na posameznika.

Projekt CHIRON1 namerava združiti najnovejše tehnologije in inovativne rešitve v integrirani sistem, ki bo namenjen učinkovitemu upravljanju zdravja posameznika skozi celoten cikel oskrbe.

Projekt CHIRON bo:

 • obravnaval in uskladil potrebe in interese vseh treh glavnih udeležencev v postopkih zdravstvene oskrbe, torej posameznike kot uporabnike storitev, zdravstvene delavce in celotno skupnost;
 • postavil posameznika v središče cikla zdravstvene oskrbe z dodelitvijo lastne identitete, kar bo posamezniku omogočalo upravljanje s svojim zdravjem;
 • razširil meje zdravstvene oskrbe skladno s konceptom neprekinjene oskrbe z integracijo kliničnega, domačega in mobilnega okolja;
 • pospešil prehod iz zdravljenja akutnih primerov k preprečevanju le-teh;
 • zdravnikom zagotovil podporo upravljanju zdravljenja, omogočil pravočasne odločitve in ukrepe tako v kliničnem kot domačem okolju.

Natančneje CHIRON namerava:

 1. načrtovati – v skladu z integriranim pristopom – referenčno arhitekturo za osebno zdravstveno oskrbo. To bo zagotovilo interoperabilnost med heterogenimi napravami in storitvami, zanesljivo in varno upravljanje bolnikovih podatkov in brezhibno integracijo s kliničnim potekom dela;
 2. razviti rešitve za analizo kompleksnih podatkov, upravljanje z informacijami in znanjem;
 3. zagotoviti nova, napredna orodja za obdelavo podatkov v realnem času, računalniško podprto analizo in natančno vizualizacijo medicinskih slik;
 4. potrditi rezultate raziskav in oceniti predlagane rešitve iz tehničnega, kliničnega in socialno-ekonomskega vidika.

Sistem CHIRON bo zagotavljal uporabo IKT orodij, obenem pa bo zagotovil, da ostanejo bolniki in zdravniki še vedno najpomembnejši igralci v zdravstvenem procesu.

Projekt CHIRON: Splošni podatki
Polni naslov projekta Cyclic  and  person-centric  Health  management : Integrated  appRoach  for  hOme,  mobile  and clinical eNvironments
Akronim CHIRON
Raziskovalni Program ARTEMIS Joint Undertaking – Sub-programme ASP2 (Person-centric Health Management)
Grant Agreement # 2009-1-100228
Partnerji 26 Partnerjev 

 • 7 Velikih podjetij (ATOS SPAIN S.A.U., BARCO, ELSAG DATAMAT, FIMI, IBERMATICA, INTRACOM, PHILIPS);
 • 8 Malih in srednjih podjetij (ALMA, CARDIONETICS, I+, ITS, MOBILI, MORTARA RANGONI EUROPE, WLAB, ZORG GERMAK);
 • 5 Univerz (Univ. of BOLOGNA, Univ. “La Sapienza” of ROME, Univ. TRIESTE, Univ. of Technology and Economics of BUDAPEST, Univ. of SOUTHAMPTON);
 • 5 Raziskovalnih centrov (CEIT, CIMNE, ESI-TECNALIA, ISI, Institut “Jožef Stefan”);
 • 1 Zdravstvena ustanova (Southampton Universities Hospitals NHS Trust).
8 Držav zastopnic: 

Belgija, Grčija, Madžarska, Italija, Slovenija, Španija, Nizozemska, Velika Britanija

Koordinator Projekta FIMI, Italija
Skupni stroški projekta 18,064,346 Euro
Skupni obseg sredstev 9,222,493 Euro
Struktura Projekta
 • 9 delovnih sklopov
 • 42 nalog
 • klinični poskusi v Italiji in Veliki Britaniji
 • 45 končnih izdelkov
 • 9 mejnikov
Datuma začetka in trajanje projekta
 • Začetni datum: 1. marec 2010
 • Trajanje: 36 mesecev
1Chiron je bil najbolj znan, pameten in prijazen med kentavri. Znan je bil po svojem znanju in spretnosti v medicini.